Våra affärsområden

Tidningsproduktion

Vi äger och producerar Tidningen Skogsteknik, vilket innebär att vi sköter allt från planering av innehåll, journalistjobb och textredigering till layout och annonsförsäljning. Tidningen Skogsteknik är rikstäckande och kommer ut fyra gånger per år. Den riktar sig till entreprenörer, maskinförare och andra som arbetar inom det maskinella skogsbruket. Tidningen trycks helt i fyrfärg och har runt 48 sidor. Vi kan ta på oss fler uppdrag som handlar om tidningsproduktion.

Annonsförsäljning

En viktig del av Midälva Informations verksamhet är annonsförsäljning till tidskrifter. Ansvarig är Tomas Nordmark, som är utbildad ARU (ansvarig reklamutgivare). Idag är det tidningarna Skogsteknik och Maskinringen som är aktuella. Tidigare har vi arbetat med annonserna i Maskinentreprenören SCAs kundtidning Din Skog och Orienteringsförbundets tidning, Skogssport.

Annonser i Tidningen Skogsteknik
Vi har arbetat med annonsförsäljning till Tidningen Skogsteknik sedan 1992. Upp till 50 procent av tidningen – som brukar ha runt 48 sidor – utgörs av annonser. Skogsteknik kommer ut fyra gånger per år och upplagan är ca 2 700 ex.

Annonser i Tidningen Maskinringen
Tidningen Maskinentreprenören ägs av XXX och kommer ut fyra gånger per år med en upplaga av XXXX exemplar.

Nya uppdrag
Vi kan ta på oss det totala ansvaret för all annonsförsäljning till en tidning. Detta innebär att vårt arbete består av dessa delar:
• Undersöka marknaden och framställa en säljstrategi
• Skapa ett kontaktnät för att nå nya annonsörer
• Registrera presumtiva annonsörer
• Framställa olika typer av säljbrev
• Skicka ut säljbrev till utvalda kunder
• Följa upp säljbreven med telefonsamtal
• Sälja in annonser med upprepade kundkontakter
• Ha regelbundna kontakter med annonsörerna för att försäkra oss om att de är nöjda med annonseringen
• Skapa och förbättra annonser
 
Ta kontakt med Tomas Nordmark, tfn: 070-175 25 69
E-post: tomas@midalva.se

  

Journalistuppdrag

Ove Jansson har över 40 års erfarenhet som journalist och redigerare. Han kan utföra frilansuppdrag inom de flesta områden. Ove har också författat en del faktaböcker, bl.a.  "Emhart Glass Sweden 250 år". Ove utbildar också i skrivandets konst i olika skolor, företag och organisationer. Vi kan ta på oss fler uppdrag som handlar om journalistjobb, copy och textredigering.​

Ta kontakt med Ove Jansson, tfn: 070-334 78 99
E-post: ove@midalva.se


Utbildning

Ove har genomfört en mängd olika utbildningar i skolor, företag och olika organisationer för att lära deltagarna att skriva bättre svenska. Vi kan skräddarsy en utbildning som passar just er.​

Midälva Information AB · Nybrogatan 21 · 852 31 Sundsvall · Tel 070-175 25 69