Våra affärsområden

Marknadsföring

Genom åren har företaget arbetat med den egna tidningen Skogsteknik och tidningar åt Posten, SCA, Mitthem, Unionen, Sundsvalls kommun, VTG och Trafikverket. Dessutom har vi genomfört olika informationskampanjer åt Posten, Sundsvalls kommun, Unionen och Skogsentreprenörerna. 

Vi kan ta på oss nya uppdrag som handlar om marknadsföring.

Annonsförsäljning

En viktig del av Midälva Informations verksamhet är annonsförsäljning till tidskrifter. Ansvarig är Tomas Nordmark, som är utbildad ARU (ansvarig reklamutgivare).

Nya uppdrag
Vi kan ta på oss det totala ansvaret för all annonsförsäljning till en tidning. Detta innebär att vårt arbete består av dessa delar:
• Undersöka marknaden och framställa en säljstrategi
• Skapa ett kontaktnät för att nå nya annonsörer
• Registrera presumtiva annonsörer
• Framställa olika typer av säljbrev
• Skicka ut säljbrev till utvalda kunder
• Följa upp säljbreven med telefonsamtal
• Sälja in annonser med upprepade kundkontakter
• Ha regelbundna kontakter med annonsörerna för att försäkra oss om att de är nöjda med annonseringen
• Skapa och förbättra annonser
 
Ta kontakt med Tomas Nordmark,
tfn: 070-175 25 69
E-post: tomas@midalva.se

  


Midälva Information AB · Nybrogatan 21 · 852 31 Sundsvall · Tel 070-175 25 69